Wojciech Bergier

Urodzony 10 listopada 1972 roku w Krakowie.

Specjalizacja:

  • międzynarodowe prawo prywatne
  • sprawy karne
  • prawo imigracyjne
  • sprawy obywatelskie
Nowodworczyk, adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego i wydawniczego na Międzyuczelnianym Instytucie Własności Intelektualnej UJ.
Ukończone studia prawnicze na UJ.
W latach 2008 –2012 pełnił funkcję Konsula ds. Prawnych Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles.
Przed służbą dyplomatyczną Wojciech Bergier prowadził prywatną praktykę adwokacką z zakresu prawa karnego, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych.
Poza praktyką adwokacką Wojciech Bergier publikował w Tygodniku Powszechnym wywiady z adwokatami: Krzysztofem Piesiewiczem i Tadeuszem de Virion oraz reportaże.
MontowniaStron.pl