Wojciech Bergier

Wojciech Bergier
Urodzony 10 listopada 1972 roku w Krakowie.

Specjalizacja:

  • międzynarodowe prawo prywatne
  • sprawy karne
  • entertainment law
  • prawo imigracyjne
  • sprawy obywatelskie
  • prawo rodzinne
Nowodworczyk, adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Wpisany również do Los Angeles County Bar Association.
Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego i wydawniczego na Międzyuczelnianym Instytucie Własności Intelektualnej UJ.
Ukończone studia prawnicze na UJ.
W latach 2008 –2012 pełnił funkcję Konsula ds. Prawnych Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles.
Przed służbą dyplomatyczną Wojciech Bergier prowadził prywatną praktykę adwokacką specjalizując się w prawie karnym, prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i w prawie rodzinnym.
Poza praktyką adwokacką Wojciech Bergier publikował w Tygodniku Powszechnym wywiady z adwokatami: Krzysztofem Piesiewiczem i Tadeuszem de Virion oraz reportaże.
Kawaler Rycerskiego i Szpitalniczego Zakonu św.Łazarza z Jerozolimy.
MontowniaStron.pl